Sort på hvidt: Fordele og ulemper ved cannabisolie

history of hemp
CBD Oil fra Nordic Oil!

Selvom cannabis er blevet brugt i mange år, er planten først og fremmest kendt for sin euforiserende virkning, som du kan opnå, hvis du ryger eller på anden vis indtager cannabis. Det store kriminelle marked, der er fulgt i cannabissens kølvand, har været en svær forhindring at komme forbi. Kriminaliseringen af cannabis har i årtier skygget for muligheden for at undersøge stoffet nærmere og se på, om de medicinske brugere af cannabis ikke har haft en pointe, når de gang på gang har hævdet, at cannabis har været til en stor hjælp. Også når andre lægemidler ikke slog til.

Heldigvis er vi ved at nå til et stadie, hvor medicinsk brug af cannabis gøres legalt. Det har ført til en del forskning i cannabissens effekt på flere somatiske og mentale lidelser, og selvom de kliniske forsøg har været få, er der dog efterhånden mange beviser for, at cannabis har en positiv indvirkning på en række lidelser. Det er dog stadig tvivlsomt, om cannabis eksempelvis er et godt middel mod kræft – men forskningen på området er stadig i gang.

Helbredsmæssige fordele ved cannabisolie

Det er efterhånden velkendt – også i kredse, hvor modstanden mod cannabisolie har været stor – at stoffet har en gavnlig effekt på en lang række symptomer. Det kan være symptomer, der kommer som følge af en anden behandling, eller symptomerne kan være en sygdom i sig selv. De seneste år har forskningen i cannabisolie for alvor taget fart, og selvom vi godt kunne tænke os, at cannabis fik endnu større opmærksomhed, skal vi i første omgang glæde os over, at politikere, læger og forskere har taget de mange succeshistorier til sig og er begyndt at tage folks fortællinger om stoffet alvorligt.

Et smertedæmpende stof

Cannabisolien har vist sig at have en smertedæmpende effekt. Uanset om der er tale om smerter, som stammer fra kræftpatienter, eller om der er tale om en af de mange forskellige gigtsygdomme, der findes, beretter næsten alle brugere om et øget velvære og stor nedsættelse af smerter.

Udover at cannabisolien kan hjælpe på smerter, som opstår på grund af eksempelvis kræft eller kemobehandling, kan cannabisolien også hjælpe på en akut opstået smerte, hvor du sædvanligvis ville blive tilbudt et andet præparat. Men der lang vej fra den traditionelle brug af smertelindrende midler som for eksempel morfin til brugen af cannabisolie på skadestuen.

Kan hjælpe på epilepsi

Epilepsi er en neurologisk sygdom. Det vil sige, at den har sit udspring i hjernen, hvor den ubehandlet kan føre til anfald, som kan vise sig på vidt forskellige måder. Der kan være tale om kraftige krampeanfald eller mindre anfald, hvor patienten synes at være ude af stand til at kommunikere med omverdenen.

Epilepsi er en sygdom, som kan fylde meget i både patientens og familiens liv. Heldigvis har cannabisolie vist sig at have en positiv effekt på de kraftige krampeanfald, som patienten kan opleve. Det er i særdeleshed stoffet THC, som har en effekt. Det binder sig til de hjerneceller, som er ansvarlige for at regulere muskelsammentrækninger og kan derfor hjælpe med at mindske krampeanfald betydeligt.

Har en positiv effekt på Alzheimers

Alzheimers er endnu en hjernesygdom, som hurtigt og uden nåde reducerer menneskets mulighed for at bevæge sig frit i verden. Både mentalt og fysisk. Det er en demenssygdom og viser sig i første omgang ved hukommelsesbesvær. Personen, der rammes, skifter natur og kan ændre adfærd.

Flere studier har søgt at på- eller afvise, at cannabisolie kan hjælpe disse patienter. Et studie fra 2014 i the Journal of Alzheimer’s Disease fandt forskere ud af, at selv en meget lille mængde af stoffet THC kan nedsætte produktionen af det protein, som er hovedansvarlig for sygdommens hurtige fremmarch. Der er således ikke tale om en kur, men derimod om symptombehandling, som dog kan lindre sygdommen og forøge patienternes livskvalitet.

Sklerosepatienter oplever overordnet en bedring

Sklerose er en sygdom, som rammer hjernen og rygmarven. Omkring vores nervefibre er der en skede af myelin, som virker isolerende. Disse skeder bliver ødelagt, når en patient rammes af sklerose. Herefter opstår der en slags betændelse. Ikke betændelse, som du kender det fra en finger, du er kommet til skade med, men en slags betændelse, der i sin natur minder om den, der ses ved eksempelvis leddegigt.

Cannabisolien har gang på gang vist sig særdeles effektiv, når det gælder om at nedsætte de symptomer, som sklerose forårsager. De aktive stoffer i cannabis er nemlig stærkt anti-inflammatoriske, hvilket blot er et fancy ord, der betyder, at stofferne modvirker den betændelsestilstand, der opstår som følge af sklerose.

Er godt for hjertet

Mindre kendt er det måske, at cannabisolie også kan have en gavnlig effekt på dit hjerte. Cannabisolie kan hjælpe med at skabe en bedre balance mellem de forskellige typer af kolesterol, som findes i din krop. Og på samme tid ser det ud til, at cannabisolie kan stimulere produktionen af antioxidanter, som er meget vigtige for et sundt hjerte. Antioxidanter finder du også i rødvin, der i moderate mængder har en positiv effekt på din hjertesundhed.

Vi skal naturligvis gøre dig opmærksom på, at der i denne sammenhæng ikke er udført en stor mængde af kliniske forsøg, som har påvist, at cannabisolien i alle tilfælde har netop denne effekt. Men ikke desto mindre er der i mange tilfælde set en generel bedring af hjertesundheden hos patienter, der har brugt cannabisolie i anden sammenhæng.

Helbredsmæssige ulemper ved cannabisolie

Når et nyt lægemiddel ser dagens lys, har det været igennem en lang række af tests. Og det sker af flere grunde. For det første er det naturligvis interessant og vigtigt at finde præcist ud af, hvordan stoffet virker, og om det har nogle bivirkninger, som er så voldsomme, at stoffet ikke bør bruges. Mennesker har brugt cannabis som rusmiddel i mange år, og derfor er der naturligvis et vist kendskab til dets kemi og virkning. Men den medicinske brug er først for nylig blevet anerkendt, og flere kliniske forsøg har vist, at bivirkningerne er få og små.

Tør mund

Når du har indtaget cannabisolie, kan du få en følelse af meget tør mund. Det er ikke farligt, og du kan lindre tørsten ved at drikke et glas vand. Fornemmelsen af den tørre mund er i øvrigt velkendt af brugere af cannabis, hvor det optræder umiddelbart efter indtagelsen af cannabis. Specielt hvis du ryger den.

Lavt blodtryk

Hvis du indtager en høj dosis af cannabisolie, kan der ske et lille fald i dit blodtryk. Det sker som regel kort tid efter, at du har indtaget cannabisolien, og du kan muligvis blive en smule svimmel. Efter kort tid vil dit blodtryk normaliseres.

Du kan føle dig ør

Som følge af faldet i blodtrykket kan du få en fornemmelse af at være ør. Denne fornemmelse kan blive ved med at være til stede – også efter dit blodtryk igen er normalt. En kop kaffe eller en kop the, som indeholder koffein, kan hjælpe på den bivirkning.

Du kan føle dig sløv og træt

Hvis du tager en høj dosis af cannabisolie, kan du komme til at opleve en fornemmelse af sløvhed, eller du kan en overgang føle dig træt. Så skal du blot slappe lidt af – og i øvrigt huske på, at du ikke skal køre bil eller betjene maskiner.

Cannabisolie er et godt valg

Cannabis til medicinsk brug er nu på vej til det danske marked, og det er naturligvis vores håb, at det kommer til at hjælpe en masse forskellige mennesker. Uanset om det er kræftpatienten, der lider af kvalme, eller om det er patienten med stærke kroniske smerter, som har brug for cannabisolien. Som alle andre lægemidler har cannabisolien bivirkninger. Og som med alle andre slags medicin er der stor forskel på, hvordan hver enkelt patient reagerer på stoffet.

Dog viser det sig, at cannabisoliens effekt i langt størstedelen af tilfældene er meget større end de bivirkninger, som folk oplever. Måske kan du bruge cannabisolie som et supplement til øvrig medicin, eller du kan eksempelvis erstatte kvalmestillende medicin med cannabisolie – her har effekten nemlig vist sig stor. Det er vores håb, at det øgede fokus på cannabis’ positive effekt vil få flere læger og forskere til at tage det så alvorligt, at vejen åbnes for nye og bedre behandlingsmuligheder.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Skriv et svar

4 × two =