Kan cannabis olie behandle sygdomme?

Young students of chemistry working in laboratory
CBD Oil fra Nordic Oil!

Cannabis olie er produceret af stoffer, som udtrækkes fra cannabis planten. Cannabis forbindes oftest med hamp i Danmark, men cannabis olien kan ikke sammenlignes med hampefrøolie, som også findes i Danmark. Hampefrøolien bruges mest til madlavning, mens cannabis olien primært benyttes til medicinsk brug.

Hvilke diagnoser kan cannabis olie bruges til?

Videnskabelige studier viser, at cannabis olien kan have en positiv effekt på nedenstående diagnoser:

 • Angst
 • Migræne
 • ADHD
 • Kvalme
 • Parkinson
 • Meningitis
 • Sklerose
 • Skizofreni
 • Svækket immunsvar
 • PTSD
 • Hævelse
 • Gigt
 • Kronisk tarmbetændelse
 • Opkast
 • Risiko for blodprop
 • Fibromyalgi

Som det fremgår af ovenstående liste, er der flere sygdomme, som cannabis olien har en medicinsk effekt på. Det gælder både mere alvorlige grader af diagnoser som sklerose, ADHD, PTSD (post-traumatisk stress syndrom) og skizofreni.

Der hersker også diskussioner om, hvorvidt cannabis olie kan behandle kræft. Cannabis olien kan også have en god indvirkning på mindre problemer som kvalme, hævelse og andre generelle smerter, som du eventuelt kan have.

Kan cannabis behandle kræft?

Det er endnu ikke bevist, om cannabis olie kan kurere kræft. Inden for medicinalverdenen har man dog erfaring med, at cannabis kan lindre smerte og stille kvalme under kemoterapi, men det er stadig ikke videnskabeligt dokumenteret om, man kan behandle kræft med cannabis. Men det er et område, som der forskes mere og mere i.

Inden for feltet, som omfatter, at cannabis kan have en behandlende effekt på kræft, taler man om de to typer af stoffer, som er i hampplanten. Man skelner mellem stofferne THC og CBD.

Hvad er THC og CBD?

Kort sagt, er THC et euforiserende stof, som kommer fra cannabis planten, mens CBD ikke er euforiserende.

CBD-olie er cannabis olie, hvor indholdet primært består af cannabinoiden CBD (cannabidiol). I THC-olie er THC (Tetrahydrocannabinol) det dominerende stof. THC er det aktive stof i cannabis, som gør en “høj”, hvis man eksempelvis ryger en joint. Det er kun CBD-olien, der er lovlig i Danmark – og i resten af EU.

Der findes forskellige plantearter herunder cannabis sativa, cannabis indica og cannabis industrials. I varianterne af cannabis olierne er der forskellige sammensætning af stofferne THC og CBD, som kan bruges til forskellige formål.

Olier med CBD bruges oftest til selvmedicinering, hvor der kun er lidt eller ingen indhold af THC i. Olier med THC bruges som en slags rusmiddel, som du derfor kan blive “høj” af. Cannabis olier, hvor der kun er CBD og ikke THC i, bliver du derfor ikke påvirket af, når du indtager olien.

Cannabis planten kan ikke dyrkes uden THC, men man kan lave det på en smart måde, så kun CBD-effekten bliver udtrukket.

Forskning af cannabis

Siden 1969 har cannabis været ulovligt i Danmark, hvilket det stadig er i flere lande. Det har bevirket, at der ikke har været de samme muligheder for forskning på området. Blandt andet i forhold til, om cannabis kan kurere alvorlige diagnoser som kræft.

Der er først kommet mere fokus på forskningen af cannabis efter årtusindeskiftet. Flere eksperter mener, at der vil komme meget mere forskning på området i fremtiden. Fagfolk inden for medicinalverdenen bekræfter også, at der har været en begrænset fokus på forskning af cannabis i forbindelse med medicinering.

Hvilke bivirkninger er der af cannabinoider?

Cannabinoider er en fællesbetegnelse for de aktive stoffer i cannabis, som kan påvirke mennesker fysisk. I hampplanten findes der over 80 forskellige cannabinoider. Alt afhængig af hvilket cannabinoid, der anvendes, påvirker det kroppen forskelligt. Langt de fleste bivirkninger kommer fra det ulovlige stof, THC.

Grunden til at THC fortsat er ulovligt i Danmark og mange lande i verden skal findes i bivirkningerne af THC. Bivirkningerne omhandler blandt andet, at THC kan påvirke ens humør negativt, give hallucinationer, forringe hukommelse og indlæring, nedsætte ens smertefølelse, medvirke til at lavere blodtryk og nedsat hjerterymte og mindske evnen til at koordinere dele af kroppen som arme og ben.

Den lovlige CBD-olie har til gengæld langt færre bivirkninger. De mest nævneværdige er, at nogle brugere oplever en mild kvalme, når de prøver CBD-olie de første par gange. Derudover kan man de første gange få lidt tynd mave, da maven og tarmen lige skal vænne sig til den ekstra mængde cannabinoider.

CBD-olien kan selvfølgelig også påvirke kroppen positivt ved at virke beroligende, øge ens appetit, stille ens kvalme og virke smertestillende.

Hvad er medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis betyder, at det er et cannabis produkt, som er produceret af en medicinalvirksomhed. Det kan enten være kunstigt fremstillede cannabinoider (syntetisk) eller et standardiseret hamp produkt (kontrolleret produktion). Medicinsk cannabis kan indtages som tabletter eller som spray til at komme under tungen.

I Danmark bruges medicinsk cannabis til at lindre spasmer hos sklerosepatienter og til lindring af bivirkninger primært ved kemoterapi. Medicinsk cannabis skal godkendes som et lægemiddel, før det kan bruges.

Hvordan kan man anvende cannabis til medicinsk brug?

Flere bruger cannabis til selvmedicinering blandt andet ved at stille kvalme, når man får kemoterapi. Der bruger patienter eksempelvis cannabis olie med CBD i Danmark. I den sammenhæng henvises der ikke til en reel medicinsk anvendelse af cannabis.

Derimod henvises der til medicinsk anvendelse af cannabis ved, at et cannabis produkt er kontrolleret, og det skal ordineres af en læge.

Kan man få medicinsk cannabis i Danmark?

Svaret er ja. Men læger skal søge tilladelse til at ordinere medicinsk cannabis til patienter. Det er Sundhedsstyrelsen, som kan give danske læger tilladelse til at give patienter medicinsk cannabis. Det kræver dog, at der er en yderst god årsag til, at cannabis produktet vil kunne hjælpe patienten.

Sativex er et ekstrakt af cannabis planten, som består af omtrent 50% THC og 50% CBD cannabis. Det anvendes blandt andet til at lindre sklerosepatienters bivirkninger. Marinol er et andet, syntetisk fremstillet cannabis produkt, som kan bruges til at lindre bivirkninger af kræftbehandling.

Diskussion om cannabis olier med THC skal lovliggøres

Som nævnt er cannabis olier, der kun indeholder rent CBD, ikke euforiserende og er derfor godkendt til at blive solgt i Danmark. Der er rettet stor opmærksomhed på cannabis olier. Flere græsrodsorganisationer kæmper for at få gjort cannabis produkter med det euforiserende stof THC legalt. Det skyldes, at stoffet kan have positive medicinske effekter på mennesker.

På trods af, at Sundhedsstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse endnu ikke mener, at cannabis produkter med THC bør legaliseres i Danmark, er begge parter positive over for cannabis med THC. Flere kliniske forsøg dokumenterer, at stoffet THC kan stoppe kræftcellers udvikling.

Forskningsresultater taler både for og imod cannabis produkter med THC. Derfor er der stadig stor diskussion om, hvorvidt cannabis produkter med THC skal legaliseres i Danmark.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Skriv et svar

1 + 4 =