Hvor er cannabisolie lovligt, og hvordan fungerer det i praksis?

Oil hemp with flour on board
CBD Oil fra Nordic Oil!

Måske tænker du, at produkter med cannabis selvfølgelig er ulovlige, men i Danmark og resten af verden skelnes faktisk mellem to forskellige typer cannabis i produkterne. Helt overordnet har cannabis været ulovligt siden 1969 i Danmark, men i dag er reguleringen lidt anderledes.

Cannabis går også under navne som hash eller pot, der ofte ryges. Rygning af cannabis er ulovligt i Danmark, men der findes andre produkter, heriblandt cannabisolien, der er blevet legaliseret af forskellige årsager. Læs med og bliv klogere på reguleringen omkring cannabis og cannabisolie.

To typer cannabisolier – hvad er forskellen?

Når talen falder på cannabis, kan det være svært at finde ud af, hvad forskellen på de forskellige produkter kan være, og hvorfor nogle metoder er mere lovlige end andre. Lad os starte med at kigge nærmere på de to typer cannabisolier. Olierne er fremstillet på den måde, at de koges op og fusioneres med et ekstrakt af cannabis, og ved afkøling bliver det til den olie, vi kender.

De to typer cannabisolier hedder CBD og THC. Det forholder sig sådan, at CBD er lovlig i Danmark, mens THC derimod er ulovlig. Måske kan du gætte hvorfor? Forskellen mellem de to olier er deres indhold af cannabis. I olien CBD finder du et meget lavt indhold af det stof, som giver ruseffekter. I olien THC finder du tilsvarende et højt indhold af disse ruskomponenter. THC-olie er en olie, der ofte indtages netop for at blive høj, hvor CBD i højere grad bruges på grund af de gavnlige effekter, som cannabis har i små mængder. CBD-olien er den type olie, der bruges på grund af dens medicinske effekter og lave indhold af THC – derfor er den lovlig i Danmark.

Hvordan fungerer legaliseringen i praksis?

Hvis du er i besiddelse af cannabis, der er forbeholdt rygning, og cannabisolien THC, risikerer du at få en bøde. Er du i besiddelse af cannabis under 9 gram, kan du få en bøde, der varierer i størrelsesordenen 2000-4000 kroner.

Besidder du THC-olien, vil det ligeledes blive betragtet som en forseelse. Besidder du derimod CBD-olien, vil du ikke blive straffet. Flere varianter sælges også på landets apoteker, fordi de har en bevist virkning på smerte- og kvalmelindring. Disse produkter er dog receptpligtige.

Hvor er cannabisolie lovligt på verdensplan?

På verdensplan må vi konkludere, at der er flere steder, hvor cannabis og cannabisolie er ulovlig, end der er steder, hvor anvendelsen af det er lovlig.

Skandinavien

Sammenligner vi os med vores skandinaviske naboer, er Danmark det eneste land, hvor brugen af cannabis er blevet tilladt på enkelte områder, og hvor loven træder svagest i kraft. Sidstnævnte vil altså sige, at der i Danmark er en ringe opfølgning på mennesker, der er i besiddelse af cannabis, og måske har du selv lugtet cannabis fra naboen på en festival eller lignende – vi er ikke gode til at melde hinanden. Det vil altså sige, at cannabis er fuldkommen ulovlig i Norge, Sverige, Finland og Island, mens det er det på de fleste områder i Danmark.

Europa

Kigger vi mod resten af Europa, kan vi konkludere, at cannabisolie er lovligt – altså CBD-cannabisolien. Kigger vi mod vores naboer mod syd, Tyskland, er cannabis faktisk lovlig til privat brug. Det kan lyde for godt til at være sandt, men grunden er, at brugen af de euforiserende stoffer betragtes som selvskade.

Sydamerika og USA

Ser vi mod den anden side af Atlanten, vil vi finde ud af, at reguleringen i Sydamerika er varierende. Her er besiddelse af cannabis ulovligt flere steder, men hvad lovgivningen siger omkring besiddelse af cannabisolierne THC og CBD er uklar.

I USA er det i mange stater tilladt at bruge CBD-olien, hvis den naturligvis er baseret på den industrielle hamp, som ikke har nogle euforiserende egenskaber.

Hvad er holdningen til at legalisere cannabis?

Der er flere organisationer og bevægelser i Danmark, der kæmper for at få cannabis – og olierne – helt lovlige, fordi de mener, at der er flere sundhedsmæssige egenskaber, som kan gavne os, hvis vi bliver syge. Brugen af CBD-olie er naturligvis med til at give adgang til en begrænset selvmedicinering med cannabisolie, men flere mener, at den rene form for cannabis og THC-olie desuden har mange fordele, som der også kan drages medicinsk fordel af.

Flere af de politiske partier i Danmark går ind for legaliseringen af cannabis. Ofte bruger de argumenterne om, at vi skal være berettigede til selv at kunne vælge, om vi vil bruge euforiserende stoffer, der ikke nødvendigvis har andre direkte bivirkninger ud over en rusfølelse. Forskere og læger er måske mere tilbageholdende, fordi brugen af cannabis og forskningen heraf stadig er i sin spæde opstart.

Online findes flere hjemmesider og Facebook-sider, der inviterer dig til at skrive under på, at cannabis skal gøres lovligt. Men her drejer det sig ofte om brugen af cannabis til rekreative formål, og knap så meget vægt bliver lagt på cannabis i medicinsk øjemed.

Konklusion: ER cannabisolie så egentlig lovligt eller hvad?

I Danmark er sagen klar. CBD-olie er lovlig. THC-olie er ulovlig. Rygning af cannabis er ulovligt. Hvordan fremtiden ser ud, kan være svært at afgøre, men flere partier og græsrødder bakker op om legaliseringen. Grunden, til at cannabis stadig er ulovligt i Danmark, er, at der stadig ikke er tilstrækkelig viden på området, og fordi der stadig er regeringspartier, som forholder sig mere skeptiske over for de konsekvenser, der måtte følge med legaliseringen.

I udlandet varierer det meget, om cannabis og cannabisolie er lovligt. Flere lande har totale forbud, og andre tillader den ene og anden form for brug.

CBD Oil fra Nordic Oil!

1 kommentar

  • Vi vil ikke købe vores hash hos forbrydere, længere. Vi vil vide, hvad vores hash indeholder. Vi vil ikke være forbrydere fordi vi ryger hash, længere. Vi vil ikke betale til forbryderes forbrug af våben, motorcykler og eksplosiver, længere. Vi vil have, at pengene fra vores forbrug går til forebyggelse, og skoler. Vi ryger hash selvom det er ulovligt, men vi vil meget hellere ryge hash lovligt.

Skriv et svar

3 × 4 =