Historien om cannabisolie

photo-1458040937381-49c067dfd49a
CBD Oil fra Nordic Oil!

Nu tænker du måske, at cannabis og cannabisolie er af nyere dato, men sådan forholder det sig slet ikke. Cannabisolie har været brugt i århundreder, og vi ved med sikkerhed, at både de gamle kinesere og de gamle nordiske vikinger aktivt gjorde brug af cannabis. Vi gætter på, at brugen af stoffet har haft to vidt forskellige roller.

På den ene side er der nok ikke tvivl om, at disse ældgamle folk har sat pris på cannabisoliens euforiserende virkninger, men vi ved også, at både kinesere og vikinger aktivt har brugt naturligt forekommende planter som lægemidler. Derfor er der absolut også al mulig god grund til at antage, at også de har benyttet sig af cannabissens helende og smertestillende effekter.

På samme tid antager historikere og arkæologer også, at cannabisolie har spillet en rolle i det spirituelle liv, hvor euforiserende stoffer altid har haft en afgørende rolle i mange naturreligioner. Selve rusen ses nemlig som et middel til at opnå et højere bevidsthedsniveau, hvilket har været eftertragtet i disse trossamfund. Husk i den forbindelse på, at de gamle grækere også benyttede sig af euforiserende stoffer i forsøget på at opnå større indsigt. En indsigt, som både handlede om, hvordan en krig kunne gå – eller en indsigt af langt mere åndelig art.

Hvor stammer cannabis fra?

Der er bred enighed om, at cannabis stammer fra det centrale Asien, nærmere bestemt i det område, som nu er Mongoliet og det sydlige Sibirien. Faktisk kan cannabis spores 12.000 år tilbage – og ja, det er ganske utroligt, hvad gamle bopladser kan fortælle erfarne arkæologer. Der er også fundet brændte cannabisfrø i flere forskellige grave. Lige fra simple gravsteder i Sibirien til mægtige og fornemme grave i Kina, hvor det ser ud til, at fine kinesere blev begravet side om side med cannabisolie

Som vi har været en smule inde på, blev cannabisolie brugt til alskens forskellige formål for mange år siden. Og der findes bevis på, at folk selv for 4000 år siden var klar over, at cannabis havde en medicinsk virkning, som var værd at undersøge nærmere. For eksempel nævnes det i ældgamle kinesiske kilder, at cannabis blev brugt som et – om ikke bedøvelsesmiddel – da som et stof, der rent faktisk kunne fungere smertedæmpende ved kirurgisk indgreb, som i sig selv er svært smertefulde. Idéen om cannabisolie som et smertelindrende middel er altså på ingen måde ny.

Cannabis og cannabisolien spreder sig til hele verden

Men hvordan spreder cannabis sig i den gamle verden? Fra Kina kommer cannabis til Korea – og det sker allerede 2000 år før vor tidsregning. Herfra bliver cannabis spredt af forskellige befolkningsgrupper, som stadig bliver ved med at sætte pris på plantens helende og spirituelle egenskaber. I Indien omtales cannabis i et tidligt digt faktisk som et af de fem kongeriger inden for urter. Så glæden ved cannabis er stor, og siden da har brugen af planten spredt sig til resten af verden, hvor vi i dag er nået så langt, at cannabisolie nu er på vej til at indtage en fremtrædende plads som et godkendt og effektivt lægemiddel.

Cannabisolien ser dagens lys

Cannabisolie er et ekstrakt, som udvindes fra den pågældende plante. Hvor cannabisolie før i tiden udelukkende var kendt for sine euforiserende egenskaber, og netop derfor mest var i søgelyset, når det drejede sig om kriminalitet, stofmisbrug og så videre, er billedet i dag et ganske andet.

Både forskere og læger har efterhånden fået øjnene op for de massive fordele, som brugen af cannabisolie kan medføre. Patienter og pårørende har ellers i mange år netop hævdet, at cannabisolien virkede både smertelindrende og på samme tid havde en gunstig indvirkning på en lang række af symptomer, der i vid udstrækning har at gøre med neurologiske sygdomme såsom sklerose og epilepsi. Det er også påvist, at cannabisolien har en positiv indvirkning på en række af de bivirkninger, som er forbundet med kemobehandling.

Hvordan produceres cannabisolie?

Nu er cannabisolie ikke cannabis’ naturlige form. Så hvordan foregår det egentlig, når cannabisolien skal produceres? Det handler simpelthen om at få hevet de vigtige stoffer ud af selve planten. Cannabisolie består primært af to stoffer – CBD og THC. THC virker euforiserende, mens CBD virker afslappende uden at påvirke dig på anden vis. Du kan sammenligne produktionen af cannabisolie med den metode, du bruger, når du skal lave en kop the. Her er du heller ikke interesseret i tebladene, men udelukkede den smag og de indholdsstoffer, som tebladene afgiver.

Når forsøgsordningen træder i kraft i 2018, vil produktionen naturligvis komme til at foregå i en noget større målestok. Men princippet er det samme. Derfor er det i øvrigt også fordelagtigt, at produktionen bliver varetaget af selskaber, som både har den nødvendig ekspertise, men også sørger for, at du får et slutprodukt af en ordentlig kvalitet. At cannabisolien kommer under statens vinger betyder forhåbentligt også, at en lang række af mennesker slipper for at begå et kriminelt forhold, når de ønsker at forbedre deres helbred ved at anvende cannabisolie.

Etiske overvejelser i forbindelse med brugen af medicinsk cannabis og cannabisolie

Af flere grunde har brugen af cannabisolie som et medicinsk produkt været lang tid undervejs. Det hænger sammen med flere faktorer, men især skal det fremhæves, at cannabisolien i mange år udelukkende har haft status som et narkotikum. Fortællingerne om cannabisolien afhængighedsskabende egenskaber har været fremtrædende, og det er næsten gået i glemmebogen, at cannabis og cannabisolie bestemt også har mange fine egenskaber, der kan være med til at gøre livet lettere for de mange, som til daglig lider af en sygdom, det er svært at gøre noget ved med traditionel medicin.

De etiske overvejelser om brugen af cannabis som medicin har været mange. Det kan undre, at cannabisolien, som et langt stykke ad vejen ikke udgør nogen potentiel skadelig risiko, skal sættes i bås med andre hårde stoffer. Stoffer, som læger ellers uden blusel dagligt bruger til blandt andet smertelindring. Flere undersøgelser peger endda på, at cannabisolie snarere er mere sundt, end det er skadeligt. Og hvis du vælger at bruge den cannabisolie, der udelukkende indeholder det aktive stof CBD, er du ude over den problematik, som handler om, at cannabisolien også kan have en euforiserende virkning.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Skriv et svar

1 × 5 =