Fakta om cannabis – og cannabisolie

Herbal oil and lavender flowers
Lavender oil in glass bottle on a background of fresh flowers.
CBD Oil fra Nordic Oil!

Når vi taler om cannabis, hører vi ofte mange begreber, og det kan være indviklet og kompliceret at finde rundt i, hvad der er hvad. Helt basalt kommer cannabis fra hampplanten, hvor der overordnet set findes cannabis sativa og cannabis indica. Cannabis sativa er det som vi i Danmark kategoriserer som almindelig hamp. I Danmark er cannabis fortsat ulovligt at indtage, men det kan gøres lovligt ved ordinering af en læge, som vurderer, at det kan gavne som medicinsk brug.

Cannabinoider

Cannabisplanten indeholder cannabinoider, som er de aktive stoffer i planten. Flere eksperter er uenige omkring antallet af cannabinoider i cannabisplanten, men det anslås, at der som minimum findes mere end 104 forskellige cannabinoider i cannabis, hvoraf vi blandt andet finder CBD og THC. Cannabinoider går ind og påvirker nervesystemet, hvor det blandt andet kan reducere spasmer og på samme tid virke beroligende og smertestillende. Inden for videnskaben er de bedst kendte virkninger ved cannabinoider psykoaktive virkninger, som er den måde hvorpå stoffet påvirker individets adfærd og væremåde.

Den medicinske cannabis

Termen “medicinsk cannabis” dækker over et godkendt lægemiddel. Det aktive stof, der findes i den medicinske cannabis, kan være fremstillet naturligt eller syntetisk. Den naturlige fremstilling kommer fra naturlige ekstrakter, der bliver udvundet fra selve cannabisplanten. Lægemidlet Sativex, der er et godkendt lægemiddel i Danmark, er fremstillet på naturlige ekstrakter, som er udvundet direkte fra en cannabisplante. Den syntetiske måde benyttes eksempelvis til lægemidlerne Marinol og Nabilone.

Cannabis til medicinsk brug

De mennesker, der beretter om, at de benytter cannabis til medicinsk brug, siger ret beset, at de benytter selve urten – muligvis dele af den – til medicinsk brug. Dette er på nuværende tidspunkt ulovligt i Danmark, fordi der her er tale om forarbejdede dele af cannabisplanten som eksempelvis cannabisolie. Der er heldigvis andre lande, som har indset, hvor meget det gavner at hjælpe syge med medicinsk cannabis, hvis det er det, som de har brug for.

Holland og Israel er blandt de lande, der benytter cannabis til medicinsk brug. Cannabissen, der benyttes til deres medicinske brug, er fremstillet af et godkendt medicinalfirma. Det betyder, at der altid er 100 % vished omkring hvilke indholdsstoffer og koncentration af disse, der er i cannabissen. Derfor benyttes der naturligvis heller ikke pesticider.

Magistrelle lægemidler i Danmark

Selvom medicinsk cannabis er ulovligt at fremstille selv, findes der lovlige alternativer, som i dag er udbudt af den danske stat. Lægerne i Danmark har nemlig mulighed for at udskrive magistrelle lægemidler, som kommer i enten kapsler eller dråber, hvor indholdsstoffer fra cannabis indgår. Disse magistrelle lægemidler fremstilles på et apotek efter recept fra en læge. De bliver lavet specifikt efter lægens anvisninger og præcis med det indhold, som lægen finder passende.

Læger, der vælger at udskrive disse magistrelle lægemidler, skal selv stå fuldt til ansvar for eventuelle bivirkninger, da medicinen ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det betyder i bund og grund, at medicinen ikke er testet i samme omfang som andet medicin, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Fra 2018 bliver det muligt at udskrive medicinsk cannabis til enkelte patienter, hvilket betyder, at der bliver adgang til flere af de medicinske cannabisprodukter, som på nuværende tidspunkt er ulovlige.

Naturligt og syntetisk fremstillet cannabis

Cannabis kan ikke fremstilles fuldstændigt syntetisk, da det er en plante med mange forskellige og unikke indholdsstoffer. Det er dog muligt at fremstille enkelte cannabinoider som eksempelvis THC i sin reneste form. Det er svært at sige, om der er forskel på, om det er fremstillet naturligt eller kunstigt, men videnskabeligt findes der ingen beviser for, at det ene skulle være bedre end det andet. Enkelte eksperter har dog argumenteret for, at det ikke kan fremstilles kunstigt med samme standard. Eftersom cannabis er en plante med så mange indholdsstoffer, vil samspillet mellem disse skabe den perfekte sammenhæng. Beviserne mangler dog, så hvorvidt det er fremstillet kunstigt eller naturligt er mindre vigtigt.

Cannabisolie

Termen cannabisolie dækker over et ekstrakt, der udvindes fra cannabisplanten. Cannabisolie findes i mange forskellige former – herunder de mest kendte THC og CBD. Disse to forskellige cannabinoider virker på hver deres måde, men der findes også cannabisolie, der kombinerer CBD med THC. Cannabisolie varierer ligeledes meget, når det kommer til indholdet af henholdsvis THC og CBD. Især på det sorte marked, hvor du ofte vil kunne finde private, der reklamerer for, at de har cannabisolie med THC-cannabinoider med et indhold på eksempelvis 70 % THC. Indholdet af THC i cannabisolien er altså ofte ret høje, når det er gennem det sorte marked. Nogle mener derimod, at den cannabisolie med THC, som den danske stat producerer, har et så lavt indhold, at den ikke kan påstås at virke.

THC – hvad er det?

THC er basalt set det vigtigste euforiserende stof i cannabis. Det er også årsagen til, at der er nultolerance i forhold til THC-indhold i kroppen, når du kører i trafikken. THC kan give en “høj” følelse, men det er langt fra den eneste følelse, som THC kan give. Det er videnskabeligt bevist, at THC har en positiv virkning på smerter, herunder kroniske og neuropatiske, kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapi.

Cannabisolie med THC-indhold er derfor et stof, der kan gøre enkelte personer høje. Det er dog ikke en effekt, der er generel. I stedet afhænger det af doseringer.

CBD – hvad er det?

CBD er – som THC – en cannabinoid og det hyppigste aktive stof i cannabis. I sin rene form er CBD ikke omfattet af bekendtgørelsen for euforiserende stoffer. Det er desuden vigtigt at notere, at CBD heller ikke har samme berusende eller euforiserende effekt, som THC-cannabinoiden kan have. CBD har virker derimod særligt afslappende på muskler. Det er videnskabeligt bevist, at CBD har en positiv virkning på blandt andet gigtsmerter og søvnproblemer. Desuden kan det påvirke symptomerne fra flere neurologiske sygdomme.

Flere forskere og centrale cannabiseksperter ser CBD som fremtiden inden for medicinsk cannabis på baggrund af en række faktorer. Den mest centrale er, at der ikke er nogen fornemmelse af at være høj forbundet med det, og dermed er der ingen psykoaktive virkninger som ved et rusmiddel.

Cannabis i Danmark

Som tidligere nævnt er alt salg af planter eller plantedele, der er af slægten cannabis, ulovligt i Danmark. Disse går under bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. På trods af at det er ulovligt for private at sælge eller dyrke, er det muligt at få godkendelse af den danske stat til at dyrke hampplanter, hvis det er til industrielt brug. Planterne skal dog være optaget på Europakommissionens liste over legale hampsorter, førend det er muligt at begynde dyrkningen.

Det har været til debat i folketinget, hvorvidt staten burde legalisere cannabis og selv regulere salget heraf. Idéen er blevet skudt ned ved flere lejligheder. Men alligevel er det overraskende, hvor mange politikere der rent faktisk støtter op om statsreguleret salg af cannabis og idéen om, at det ikke kun bør være medicinsk. Blandt andre har Venstre modtaget kritik, fordi de er imod legalisering, hvilket er i strid med den liberale tankegang.

Bilkørsel og cannabis i Danmark

Det er naturligvis klart, at det aldrig er en god idé at køre bil, hvis du enten føler dig søvnig, sløv eller svimmel. Har du recept på medicinsk cannabis med THC-indhold, kan lægen nedlægge et kørselsforbud. Færdselsloven foreskriver desuden, at al kørsel med THC i blodet er ulovligt, og derfor er det altså ikke lovligt at indtage cannabis og efterfølgende sætte sig bag rattet. Ved flere lejligheder er det blevet debatteret, hvornår cannabis er ude af blodet. Nogle peger på en uge, andre to uger, mens helt tredje mener, at det tager op til otte uger for blodet at rense sig.

Hvor længe er det i kroppen?

I forhold til afsnittet før er det umuligt at sige, hvor lang tid cannabis kan spores i politiets narkotests. Nogle taler om, at politiets narkotests – de såkaldte spyttests – ikke kan spore længere end en uge tilbage.

Rent fysiologisk ophober THC sig i individets fedtvæv, hvorfor det kan spores i kroppen flere måneder uden øvrig indtagelse, hvis individet har røget på daglig basis gennem en længere periode. Det er naturligvis ikke politiets narkotests, der kan måle så langt tilbage. Men har de belæg for det, kan de altid kræve, at du kører med på politistationen for at få taget en blodprøve, der kan fastslå, hvorvidt du har THC i blodet. Selv hvis du udsættes for passiv rygning af cannabis, går det i dit blod.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Skriv et svar

2 × 4 =