Cannabisolie på recept fra 2018

cbd-4474903_960_720
CBD Oil fra Nordic Oil!

Brugen af medicinsk cannabis er ikke ny. Flere steder i verden har cannabisolien i flere år været legaliseret. Og Californien afkriminaliserede eksempelvis allerede brugen af cannabis i 1996 – dog stadig kun med formålet at anvende det i visse tilfælde. Det betyder derfor, at en læge skal godkende brugen af cannabisolien i forhold til den sygdom eller de smerter, den enkelte patient har. I øvrigt er det ikke kun Californien, som er gået forrest i denne sammenhæng. Flere andre steder i verden er forståelsen for, at cannabisolien i visse tilfælde har en gavnlig og lindrende effekt på forskellige patienter, fået fat.

Hvad er medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis er et produkt, som er fremstillet af en medicinalvirksomhed. Det vil sige, at der er tale om et godkendt lægemiddel på lige fod med eksempelvis smertestillende medicin og penicillin. Siden 2011 har du kunnet få Sativex, Marinol og Nabilone på recept hos din praktiserende læge. Det er produkter, som enten er naturlige ekstrakter fra cannabisplanten eller syntetisk fremstillet cannabis. Så hvordan kan det være, at vi taler om, at medicinsk cannabis først frigives i 2018?

Det handler om formen på cannabissen. Hvor de føromtalte lægemidler fås som enten tabletter eller mundspray, åbnes der med den nye forsøgsordning op for, at du kan få cannabisolie eller andre produkter, der ikke er lige så forarbejdet som de andre medicinske produkter. Her tales i stedet om cannabis til medicinsk brug. Det er håbet, at virkningen da vil være endnu større og forbedre livet for mange mennesker, der dagligt oplever smerter og ubehag.

Hvordan virker cannabisolie, og hvad er det?

Når vi taler om cannabisolie, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. For det første er der naturligvis hele spørgsmålet om cannabisoliens effekt. For de fleste tænker nemlig, at det svarer til at ryge hash, men sådan forholder det sig ikke. De to olier, der oftest tales om, når snakken falder på cannabisolie, er THC og CBD. Indholdet af disse spiller nemlig en afgørende rolle i forhold til den lindrende effekt, som cannabisolien har.

THC er det euforiserende stof i cannabis. Og derfor skal du faktisk huske på, at du ikke må køre bil, hvis du indtager cannabisolie, som indeholder netop det stof. THC har en gavnlig effekt på flere forhold. Blandt andet på smerter, kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapi. CBD er et andet aktivt stof i cannabis, men det har ikke THC’s euforiserende virkning. Derimod virker det muskelafslappende og kan have god effekt på eksempelvis gigtsmerter og problemer med at sove.

Hvem kan få cannabisolie på recept?

Som nævnt før har det siden 2011 været muligt at få medicinsk cannabis. Denne form for cannabis er stærkt forarbejdet, og der er stor tvivl om, hvorvidt den har samme positive egenskaber som den form for cannabis til medicinsk brug, der tillades fra 2018. Cannabis til medicinsk brug åbner nemlig op for, at vi kan anvende cannabissen på endnu bedre vis. Med adgang til et renere produkt, som er tættere på sin oprindelige kemiske struktur, er det håbet, at en lang række af patienter får nytte deraf.

Det kan eksempelvis dreje sig om kræftpatienter, patienter med sklerose eller skader på rygmarven. Disse patienter kan via deres egen læge få en recept og hente cannabisolie på apoteket på lige fod med andre medicinske præparater. På den måde sørger samfundet også for, at denne patientgruppe, som i høj grad er selvmedicinerende, nu kan få professionel hjælp i sundhedsvæsenet. Bag aftalen, hvortil der i alt er afsat 22 millioner kroner, står et bredt flertal i regeringen.

Forsøgsordningen løber over 4 år

Selvom erfaringerne fra udlandet har vist, at det giver god mening både for samfundet og for den enkelte patient at benytte sig af cannabis til medicinsk brug, er det naturligvis vigtigt, at der både undervejs og efterfølgende evalueres på forløbet. Det kan være, at de praktiserende læger skal udstyres med yderligere informationer. Og det kan også være, at vi med tiden finder ud af, at cannabis til medicinsk brug kan bruges til langt flere sygdomme, end vi umiddelbart var klar over.

Dog skal du være opmærksom på, at den kommende forsøgsordning i høj grad vil fokusere på de mulige bivirkninger. Sådan er det danske sundhedssystem nemlig skruet sammen. Men selvom cannabisolien viser sig at have enkelte bivirkninger, vil den ikke blive fjernet fra markedet. Det er jo trods alt sådan, at medicin har mindre bivirkninger. Men der er både et etisk og moralsk sigte i at undersøge om brugen af cannabisolie på nogen måde er så skadelig, at brugen af den bør forbydes.

Hvordan er fremtidsudsigterne for brugen af medicinsk cannabis?

Vi skal i denne forbindelse huske at skelne mellem de to forskellige udtryk: medicinsk cannabis og cannabis til medicinsk brug. Det lyder umiddelbart som om, at vi taler om det samme, men der er en meget afgørende forskel mellem de to måder at tale om brugen af cannabis på.

Hvor førstnævnte faktisk har været tilgængelig for en række danskere siden 2011 og består af lægemidler, der kunstigt efterligner den effekt cannabis i sin rene form har – dog uden at være euforiserende – ser det anderledes ud, når talen falder på cannabis til medicinsk brug.

Cannabis til medicinsk brug åbner nemlig op for en lang række andre muligheder – blandt andet cannabisolien. Det betyder, at du som patient i langt højere grad kan komme til at stifte bekendtskab med et produkt, som i sin grundsubstans minder meget mere om ægte cannabis. Håbet er, at det vil højne livskvaliteten for de mange mennesker, som netop nu må finde produkterne på det sorte marked og derfor slet ikke kan være sikre på at få en olie, som svarer til deres forventninger. Disse og andre negative konsekvenser vil legaliseringen forhåbentlig minimere.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Skriv et svar

nine − 3 =